in

Đại học sư phạm Trung Quốc chế tạo một Robot trồng cây ở sa mạc Alashan

What do you think?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở ngành đào tạo Robot trong năm học tới

Chủ tịch Microsoft: Sự trỗi dậy của ‘robot sát thủ’ là mối nguy hại của cả thế giới