in , , ,

Robot Atlas của Boston Dynamics thể hiện các kỹ năng thể dục mới

What do you think?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đại học Bon phát triển hệ thống điều kiển Robot Centauro mới nhất

Robot Whiz dọn dẹp nhà tự động của SoftBank