in ,

Robot tự động dọn sàn chuồng gia súc

What do you think?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Robot Whiz dọn dẹp nhà tự động của SoftBank

200.000 nhân viên ngân hàng sắp mất việc vì robot